Komen er nog meer producten van jullie Jersey koeien?

Ja. Dat zit er dik in, want je kunt veel lekkere dingen maken met Jersey melk. Vanaf 20 februari is er ook volle Jersey yoghurt. Voor direct daarna hebben we nog geen plannen, maar hou voor het laatste nieuws onze Facebook pagina in de gaten.