Privacyverklaring Holland Jersey BV

In dit privacydocument leggen we aan u uit hoe Holland Jersey BV, Korte Holk 1, 3861 MJ Nijkerk, Nederland uw persoonsgegevens verwerken.

“Wij” staat voor de rechtspersoon Holland Jersey aan wie u uw persoonsgegevens verstrekt. U verstrekt uw persoonsgegevens aan Holland Jersey BV die zich in Nederland bevindt.  Wij leggen u uit op welke rechtsgrondslag wij uw persoonsgegevens vastleggen, wat uw rechten zijn  en hoe u contact met ons kunt opnemen.

  • UW RECHTEN
  • UITOEFENING VAN UW RECHTEN EN CONTACT MET ONS OPNEMEN
  • WIJZIGINGEN AAN DIT DOCUMENT

UW RECHTEN

U hebt bepaalde juridische rechten waarover wij u willen informeren.

TOEGANG

U hebt het recht om te worden geïnformeerd over het feit of wij uw persoonsgegevens wel of niet verwerken en over aan deze verwerking gerelateerde informatie.

RECTIFICATIE

U hebt het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging door ons te laten corrigeren of aanvullen.

RECHT OM VERGETEN TE WORDEN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging door ons te laten wissen.

BEPERKING VAN DE VERWERKING

U hebt het recht om te vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van specifieke gronden beperken.

Deze zijn:

  1. De tijd voor ons om de juistheid van uw persoonsgegevens op uw verzoek te verifiëren;
  2. U in plaats van verwijdering van onwettige verwerking, gebruiksbeperking verzoekt;
  3. U persoonsgegevens voor een gerechtelijke procedure nodig hebt;
  4. We gaan na of onze legitieme gronden prevaleren boven uw bezwaar tegen verwerking.

RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, indien een dergelijke verwerking

  1. Gebaseerd is op ons legitieme belang
  2. Voor directe marketingdoeleinden bedoeld is;

We zullen ophouden uw persoonsgegevens te verwerken op grond van uw bezwaar, tenzij we zwaarwegende legitieme gronden aantonen die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden of als we uw persoonsgegevens in een gerechtelijke procedure nodig hebben.

GEGEVENSPORTABILITEIT

We zijn verplicht u te informeren over uw recht om uw persoonsgegevens te ontvangen van ons, zodat u deze persoonsgegevens kunt doorgeven aan een andere dienstverlener.

INTREKKING VAN TOESTEMMING

Als u ons uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming hebt verstrekt, hebt u te allen tijde het recht om een dergelijke toestemming in te trekken.

INDIENEN VAN EEN KLACHT

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

UITOEFENING VAN UW RECHTEN EN CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bij Holland Jersey hebben we een functionaris voor gegevensverwerking (FG), om u te helpen met uw vragen. Indien u uw rechten wenst uit te oefenen of een vraag over dit document hebt, neemt u dan contact met ons op via e-mail of stuur een brief naar onderstaand adres: Holland Jersey BV T.a.v.: functionaris voor gegevensverwerking, Korte Holk 1, 3861 MJ Nijkerk, e-mail: info@hollandjersery.nl. Houd er ook rekening mee dat wij u bij de uitoefening van uw rechten kunnen vragen om een verzoekformulier in te vullen. Wij zullen u dan informeren over het behandelingsproces van uw verzoek.

WIJZIGINGEN AAN DIT DOCUMENT

Als we dit document mochten wijzigen, zullen we het op onze website publiceren met een herziende