MENS (PEOPLE), MILIEU (PLANET) EN ECONOMIE (PROFIT)

Voor een duurzame wereld

We hebben de afgelopen jaren samen met onze boeren, partners en barista’s, die dagelijks met onze melk werken, veel geleerd over de duurzaamheid van onze melk. Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten. We hebben de wijsheid niet in pacht, maar kijken wel iedere keer met elkaar in onze keten hoe we een stap vooruit kunnen zetten. De ene keer is dat op de boerderij en de andere keer maken we een verbeterslag op het gebied van bijvoorbeeld verpakkingen. We zijn nu na onze zoektocht zo ver dat we een basis hebben staan, waardoor we ook concreet kunnen zijn over hoe wij duurzaamheid zien binnen Holland Jersey. We staan niet stil. Heb je ideeën of vragen meld je dan aan en bouw met ons mee.

2022_Infographic_web Lees meer Lees meer Lees meer

Transparante
keten

Onze boeren krijgen een eerlijke melkprijs

Jersey koe heeft de laagste ecologische footprint