Nederland kent ongeveer 1,7 miljoen melkkoeien. Dit zijn voornamelijk de bonte Holstein-Friesian en MRIJ. Nog aanwezige oud-Hollandse rassen zijn: Blaarkop, Lakenvelder, Witrik en Fries-Hollands Zwartbont. Wat Jersey koeien betreft zijn er naar schatting nu zo’n 3.500 exemplaren in ons land.