Nee, niet alle verpakkingen. Uiteraard houden we alle ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten om onze ecologische footprint nog meer te verkleinen. We hebben drie soorten producten: melk, yoghurt en boter.

De melk zit in een drankenkarton. Deze verpakkingen zijn wel gemaakt van papier, maar hebben een coating van plastic. Als afval moet dit wel gescheiden ingezameld worden. Er zijn al veel gemeentes die dit doen. Hier kun je kijken of jouw gemeente ook meedoet.

De yoghurt zit in een beker. Deze is gemaakt van plastic met daaromheen papier. Dit kan makkelijk verwijderd en vervolgens verwerkt worden als oud papier.

De boter zit in een verpakking die bij het restafval mag.