Waarom heeft jullie melk een andere prijs?

Dat is een vraag die we wel vaker krijgen, maar de vraag zou eigenlijk moeten zijn: waarom is al die andere melk zo goedkoop? Dat is een beetje een ingewikkeld vraagstuk, maar de prijzen die je nu voor melk betaalt, die kunnen eigenlijk niet. Veel boeren hebben financiële problemen, omdat de melkprijs die zij van hun vaste zuivelfabriek krijgen structureel te laag is. Dat willen wij als Holland Jersey absoluut niet en daarom betalen wij de bij ons aangesloten boeren een eerlijke prijs voor al hun harde werk en hoge kwaliteit melk. Tevens bevat de Jersey melk meer vet, eiwit, vitaminen en mineralen. Deze hogere waarden zorgen uiteraard ook voor een hogere melkprijs. Daarnaast is massa is kassa, maar zo werkt het bij ons niet, want wij hebben een volledig gescheiden melkstroom die helemaal traceerbaar is van boer tot pak. Dit zorgt ook voor extra kosten. We hopen dat je daar begrip voor hebt.

Door |2021-11-17T15:12:58+00:0017 november 2021||0 Reacties

Why is your milk priced differently?

That’s a question we’re often asked, but the question should actually be: Why is all the other milk so cheap? It’s a rather complex issue but the prices that you currently pay for milk are not viable. Many farmers have financial problems because the milk price they receive from their regular dairy factory is structurally too low. That’s something we certainly don’t want at Holland Jersey, which is why we pay the farmers affiliated with us a fair price for the hard work they do and high quality milk they produce. Jersey milk also contains more fat, protein, vitamins, and minerals. Of course, these higher values also result in a higher milk price. Although mass means cash, it doesn’t work that way with us. We have a completely separate and entirely traceable milk stream from farm to shelf. This also creates additional costs. We hope you understand this.

Door |2022-02-15T08:18:41+00:0017 november 2021||0 Reacties

Warum hat Ihre Milch einen anderen Preis?

Diese Frage wird uns öfter gestellt, doch sollte sie nicht umgekehrt werden? Warum ist all die andere Milch eigentlich so billig? Die Angelegenheit ist recht komplex; die Preise, die Sie jetzt für Milch bezahlen, sind im Grunde nicht gerechtfertigt. Viele Bauern haben Geldsorgen, weil der Milchpreis, den sie von ihrer festen Milchfabrik bekommen, strukturell zu niedrig ist. Wir von Holland Jersey wollen so nicht arbeiten, sondern bezahlen den bei uns angeschlossenen Bauern einen fairen Preis für all ihre harte Arbeit und die Milch hoher Qualität. Zudem enthält Jersey-Milch mehr Fett, Eiweiß, Vitamine und Mineralien. Auch diese höheren Werte rechtfertigen einen höheren Preis. Außerdem gilt: Die Masse macht‘s. Doch so funktioniert das bei uns nicht, denn wir haben einen vollständig geschiedenen Milchstrom, der vom Bauern bis zum Tetrapack nachverfolgbar ist. Auch das kostet Geld. Wir hoffen, dass Sie dafür Verständnis aufbringen.

Door |2022-03-01T12:45:23+00:0017 november 2021||0 Reacties
Ga naar de bovenkant