Vanaf het voorjaar mogen al onze Jersey koeien de wei in. Onze melk is officieel weidemelk, want onze koeien lopen minstens 120 dagen per jaar buiten met een minimum van zes uur per dag. Als het buiten koud is en ze liever binnen blijft, dan kan dat. Als ze het buiten te warm vindt, kan naar believen zelf schaduw en koelte opzoeken in de stal. Net als jijzelf dus eigenlijk. We zetten dus zodra het kan de staldeuren open en dan kunnen ze zelf kiezen waar ze willen verblijven. De realiteit is dat een koe zelf het beste weet wat goed voor haar is.